top of page
Image by Jay Wennington

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ลดหย่อนภาษีสำหรับลูกจ้างทำงานในกลุ่มร้านอาหาร คาเฟ่ (HOSPITALITY WORKER)

กฏในการลดหย่อนคือ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ตนจ่ายเองไม่ได้รับการจ่ายคืนจากนายจ้าง ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ทำงานโดยตรง และต้องมีหลักฐานการชำระเก็บไว้

  • เสื้อผ้า ที่ลดหย่อนได้จำพวกเฉพาะเจาะจงสำหรับอาชีพ เช่นกางเกงเชฟ หมวกเชฟ ผ้าสวมกันเปื้อน แต่ถ้าเสื้อสีดำ กางเกงสีดำที่นายจ้างระบุให้ใส่นั้นไม่ได้


  • รถ ลดหย่อนการเดินทางระหว่างที่ทำงานที่หนึ่ง ไปยังที่ทำงานที่สองถ้าหากต้องทำงานสองที่ เช่น ล้างจานที่ร้านอาหารและขับรถต่อไปทำงานเป็นเด็กเสริฟอีกร้าน แต่ขับรถจากบ้านไปทำงานนั้นไม่ได้


  • อุปกรณ์การทำงานที่จะเป็น เช่น มีดเชฟ


  • ค่าเรียนบางจำพวก เช่น ถ้าทำงานในร้านกาแฟอยู่ แล้วไปลงเรียนคอร์สทำกาแฟสามารถลดหย่อนได้ แต่ถ้าจะนำค่าเรียนกาแฟเพื่อหางานคาเฟ่ขณะที่ทำงานสาขาอื่นนั้นอยู่นั้นลดหย่อนไม่ได้


  • ค่าโทรศัพท์ ต้องระบุส่วนที่ใช้สำหรับส่วนตัวและส่วนที่ใช้ทำงาน สามารถลดหย่อนค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับงานเท่านั้น


ติดต่อสอบถามเราโดยตรงหากมีข้อสงสัย ผ่านทางไลฟแชท อีเมล์ หรือลายได้น่ะค่ะ

​​

www.baronaccounting.com

Email. barontax@baronaccounting.com

Tel: +61 7 3108 3023

Mob: 0423 028 533

SOCIAL MEDIA CHANNELS

fb.png

baroneducationandtax

Facebook

baron.jpg

baroneducationandtax

Line

ins.png

baroneducationandtax

Instagram

bottom of page